Skip to main content

Salaketa Kanala

Iruzurraren aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionala arduratzen da Europar Batasunaren finantza-interesak iruzurretik babesteko ekintzak koordinatzeaz eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 325. artikulua eta Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak (OLAF) egindako ikerketei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 883/2013 Erregelamenduaren 12 bis artikulua betetzeaz.

Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusian sartuta dago, eta, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 25. xedapen gehigarriaren arabera, honako eginkizun hauek dagozkio:

  • Estrategia nazionalen sorrera eta abiaraztea zuzentzea, eta Europar Batasunaren finantza-interesak babesteko beharrezkoak diren lege- eta administrazio-aldaketak sustatzea.
  • Europar Batasuneko funtsak kudeatzeko sistema nazionalek izan ditzaketen hutsuneak identifikatzea.
  • Irregulartasunei eta iruzur-susmoei buruzko koordinazio- eta informazio-bideak ezartzea erakunde nazionalen eta OLAFen artean.
  • Iruzurraren aurkako prebentziorako eta borrokarako prestakuntza sustatzea.

Next Generation EUren, Estatuko Berreskuratze eta Erresilientzia Planaren eta Euskadi Next programaren esparruan.

.