Skip to main content

HAPOA

Hasierako zeregina lurzoru urbanizagarriak bereiztea du, hau da, etxebizitzak, industriak edo zerbitzuguneak eduki ditzaketen sailak. Gaur egun, Itsasondoko udalerriak dituen 894 ha-etatik, 18 ha dira urbanizagarriak.

hapo1

Itsasondo: udalerriaren kalifikazio orokorra.