NAGUSIA 7KO 1. SOLAIRUKO ETXEBIZITZA ERRENTAN EMATEKO ESPEDIENTEA